tiistai 5. elokuuta 2014

Seili - valtakunnallisesti arvokasta maisema- ja kulttuurialuetta

Seilin saaristo on kokonaispinta-alaltaan
4687 ha suuruinen.
Seilin saaristoon kuuluu pääsaaren lisäksi sitä ympäröiviä pienempiä saaria. Alueen pinta-alasta 3906 ha on vettä ja 781 ha maa-aluetta. Valtion omistuksessa on 406 ha maa-alueista. Seilin saaristo on suurimmaksi osaksi luonnonsuojeluetta ja Airiston etelärannalla sijaitsevat saaret kuuluvat Natura-alueeseen. Seilin alueen kasvisto ja eläimistö ovat monipuolisia. Alueella esiintyy rauhoitettuja lajikkeita, kuten peltomaitikka, jotka ovat lähes kadonneet muualta Suomesta.

Seilin museokirkko on rakennettu vuonna 1733.
Pääsaarta lukuunottamatta alueen saaret ovat lähes rakentamattomia. Seilin pääsaari rakennuksineen on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. Seilin museokirkko on niin kutsuttu autiokirkko , joka tarkoittaa ettei kirkko ole enää varsinainen seurakuntakirkko eikä siten säännöllisessä jumalanpalveluskäytössä. Kirkko siirtyi viime keväänä Museovirastolta Metsähallitukselle osana valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyä.

Vanhan mielisairaalan päärakennuksessa ja sitä ympäröivissä talousrakennuksissa toimii Saaristomeren tutkimuslaitos. Päärakennuksessa sijaitsee opetus- ja tutkmustiloja, muissa rakennuksissa mm. henkilökunnan majoitustiloja. Rakennukset ovat Suomen Yliopistokiinteistöjen omistuksessa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti