keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Klockstapeln

Kyrkans klockstapel står några tiotals meter från kyrkan. I kapellet, som flyttades från Åbo år 1624, fanns klockstapeln på kyrkans västra sida, bredvid de spetälskas ingång. Det sägs ha varit svårt att få anställt en klockringare till kyrkan på grund av stapelns placering och rädsla för smitta. Då den nuvarande kyrkan byggdes år 1733, byggdes därför klockstapeln en bit ifrån kyrkan.

Klockstapeln har under årens gång restaurerats och byggts om ett antal gånger. Senast byggdes den om efter gamla ritningar år 1960.

Kyrkklockorna hör till det äldsta på ön, för de användes redan i det gamla kapellet på 1600-talet. Under stora ofreden flydde bland annat hospitalets syssloman, det vill säga direktör, till Sverige. Han tog med sig kyrkklockorna, och hämtade dem sedan tillbaka då han återvände några år senare.  Den mindre klockan är tillverkad år 1660 och den större år 1695. De gjöts i Åbo av Ambrosius Ternandt.

Ni uppmärksammar väl att det är förbjudet att ringa i kyrkklockorna. I trakter där det inte finns sirener och andra alarmmedel, används kyrkklockor fortfarande för att varna om fara, så som eldsvåda. Att orsaka falskt alarm är ju i lag förbjudet, och dessutom önskar museifolket att de gamla klockorna inte i onödan skulle slitas.

Historiestuderandes P.S.
Då stockstraffen och kyrkotukten ännu var lag, kunde en person som i onödan eller berusad ringde i kyrkklockorna, bli dömd till fotstock.


Källa:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200091

Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti