torstai 11. heinäkuuta 2013

KyrkanSjälö kyrka bygdes år 1733. Innan det stod där ett mindre kapell, som blivit flyttad från S:t Görans hospital i Åbo samtidigt som hospitalets leprapatienter flyttades till Själö i början på 1600-talet. Under stora ofreden flydde en stor del av öns befolkning till Sverige. Bland dem fanns sjukhusets syssloman, d.v.s. direktör, som också tog med sig kyrkklockorna. Då öborna återvände till Själö, hade största delen av byggnaderna, däribland kapellet, blivit i väldigt dåligt skick. Man beslöt sig för att riva kapellet och bygga en större, den nuvarande, kyrkan där i stället.
 
Byggmästare var Karl Jacobsson från Merimasku. Kyrkan restes på tre månader under en och samma sommar. Med största sannolikhet gjordes möjligast mycket av arbetet färdigt på förhand innan man anlände till ön. Önskan om att bli snabbt färdig med byggarbetet är än mer förståeligt med tanke på att kyrkan skulle byggas på holmen som leprapatienterna bodde på.

Själö kyrka är en korskyrka, där altaret vätter mot öster. Kyrkan i Merimasku är mycket lik Själö kyrka, den är bara några år äldre, men något större och mera dekorerad. I Själö kyrka är enbart predikstolen målad.

Predikstolen blev målad av den då 19-årige Carl Johan von Holthausen år 1734. han målade också ängeltavlan intill predikstolen. På predikstolsräcket skrev han med vitt på latin sitt namn, men det är övermålat med svart. Då ljuset träffar räcket från rätt vinkel, kan man fortfarande skymta texten under den svarta färgen. Von Holthausen blev aldrig någon känd konstnär, utan gjorde karriär i den svenska armén.

I kyrkans västra del ligger de spetälskas sida, där det finns bänkar, ett litet altare och en egen ingång för patienterna. Bänkarna är betydligt mindre noggrannt snickrade än bänkarna på de ”renas” sida. De sinnessjuka fick sitta på de renas sida, och deras platser låg antagligen i södra delen, närmast ingången.

År 1957 donerade Sylvi Kekkonen ett rött antependium (en altarbonad), som inte längre finns kvar i kyrkan. Den har blivit förd för att restaurerats, och kommer inte heller mera tillbaka. En medlem av föreningen Pro Seili – Själö håller på med att tillverka en kopia, som kommer att placeras i kyrkan.

Vid altaret hänger Helge Sténs målning Storm på Genesarets sjö, som är målad år 1949.

Kyrkskeppet är donerat av Turun Sanomat och Finska föreningsbanken år 1982. Det är byggt av Åke Sandvall, och är en modell av briggen Agent, som användes av köpmän från Nagu under 1800-talet.

 Kyrkans fönster har blivit förstorade i etapper, åren 1839, 1898 och 1906, då bjälkar restes som stöd längs med väggarna.

Mitt i kyrkan finns en lucka, och där under finns sysslomannen Eric Lithanders familjegrav. Lithander donerade pengar till hospitalet och fick således sin gravplats i kyrkan. Gravkammaren är murad år 1756. År 1822 blev det förbjudet att begrava i kyrkor i hela storfurstendömet Finland.

Klockstapeln står några tiotals meter ifrån kyrkan, intill stranden. Den har senast blivit bygd på nytt efter gamla ritningar år 1960. Kyrkklockorna är de samma som fördes till Sverige under stora ofreden.

Lisa Svanfeldt-Winter
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti