tiistai 20. elokuuta 2013

Forskningsinstitutets och kyrkuddens bryggor

Forskningsinstittutets och kyrkuddens bryggor ger ibland upphov till diskussioner och frågor. Besökare kommer i vanliga fall i kontakt med Förbindelsefärjans brygga, även känd som Postbryggan, och med Kyrkobryggan på Kyrkudden. En del besökare har dessutom stiftat bekantskap med ”Asemalaituri” (sv. ung. stationsbryggan). Alla dessa tre bryggor finns inritade i den äldsta kartan (dock en kopia) som finns bevarad på forskningsinstitutet från år 1811. Kyrkobryggan och Stationsbryggan ligger på rätt skyddade platser, där det går bra att ankra. Det var också ett viktigt kriterium för att välja just Själö som sjukhusö.
Kyrkbryggan.

Kyrkbryggan nära museikyrkan är öns gästhamn. Bryggan ägs av Museiverket och intill bryggan finns Pro Själö –föreningens sommarkiosk. Vid Kyrkbryggan finns också ett dass. Ifall ett större sällskap planerar att besöka Själö med egen båt, kan de t.ex. i samband med bokning av guidning också be om att få en reservation till bryggan.

Förbindelsefärjorna Östern, som trafikerar från maj till början av september, och Falkö, som traffikerar resten av året till Själö, tar i land vid Postbryggan. Även flera av forskingsinstitutets båtar förtöjs här, liksom en del charterfartyg. Andra båtar får endast med specialtillstånd ta i land vid postbryggan.

Stationsbryggan används av forskningsinstitutets forskare för att förtöja mindre båtar som de samlar prover från havet med. Institutet driver projekt bland annat om strömming, blåstång och slamkräftor. För att inte störa eller försvåra forskarnas arbete, får inte privatpersoner och charterbåtar att använda stationsbryggan. Ett undantag är öppet hus –dagen som ordnas varje år, och då institutets bryggor fritt får användas.
Stationsbryggan.


Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti