perjantai 9. elokuuta 2013

Sairaalan rakennuksia / Sjukhusets bygnader / Buildings of the hospitalPäärakennus
Kolmesiipinen keltainen kivirakennus on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Sen keskiosa valmistui 1840- ja 1850-lukujen vaihteessa, itä- ja länsisiivet valmistuivat hieman myöhemmin. Kulmat, joissa pidettiin päiväsalia ja ruokasalia, valmistuivat 1890-luvulla. Arkkitehtinä toimi Per Johan Gylich, joka on suunnitellut esimerkiksi Turun vanhan raatihuoneen ja yhdessä Engelin kanssa Åbo Svenska Teaterin.

N.k. porttissa on nykyään laboratorio ja tutkijoiden asuntoja. Portti on päärakennuksen vanhin osa, ja se rakennettiin viimeistään vuonna 1803.

Päärakennuksessa oli päivä- ja ruokasalin lisäksi keittiö ja potilashuoneita. Potilaspaikkoja oli 69. Potilashuoneet olivat yhden hengen huoneita, ja kooltaan n. 2 x 1,80 metriä. Sisustukseen kuului sänky, lipasto ja tuoli. Rauhallinen potilas sai yleensä poistua huoneesta päivällä, mutta levottomat tai väkivaltaiset potilaat eristettiin huoneisiinsa. Huoneiden kamiinat lämmitettiin käytävän puolelta. Huone oli maalattu kellertävin ja ruskein sävyin, minkä ajateltiin rauhoittavan potilasta. Seiniin maalatut neliöt taas oli tarkoitus pitää potilaan ajatukset selvinä.

Keskisiiven yläkerrassa oli potilashuoneita ja kirjasto. Nykyään itäsiivessä on keittiö, ruokala ja kokouksiin ja seurusteluun käytettäviä huoneita ja kulmassa kurssisali. Länsisiiven kulmassa toimii luentosali. Muut tilat ovat laboratorioita ja tutkijoiden huoneita.

Portti, porten, the gate.
Huvudbygnaden
Den gula nyklassiska huvudbygnaden är bygd under mitten av 1800-talet. Mittendelen av den hästskoformade bygnaden bygdes under 1840- och 1850-talen, väst- och östflyglarna något senare. Hörnen bygdes först under 1890-talet. De inrymde en dagssal och en matsal. Arkitekt var Per Johan Gylich, som bland annat planerat Åbo gamla rådhus och tillsammans med Engel Åbo svenska teater.

Huvudbygnaden rymde också kök och patientrum. Det fanns rum för 69 patienter, som alla sov i egna, 2 x 1,80 meter stora, rum. Patientrummen var inredda med en säng, en byrå och en stol. Kaminerna öppnades mot korridoren, så att patienterna inte skulle ha att göra med elden. Väggarna målades i bruna och gula färger, vilket ansågs lugna patienten. Väggarna var rutiga, för de geometriska formerna ansågs klara upp tankarna.

I mittersta delens övre våning finns ett bibliotek och flera gamla patientrum. I dagens läge används patientrummen, som blivit ihopslagna till något större rum, av forskare och annan personal på forskningsinstitutet. I hörnen finns föreläsnignssalar.

I den s.k. porten finns laboratorier och forskarbostäder. Porten är den äldsta delen av huvudbygnaden och har blivit färdig senast 1803.

The main building
The neo-classic yellow main building is built during the 19th century. The middle part is from 1850’s, the east- and west wings somewhat later. The corners were built latest, in the 1890’s.

The architect is Per Johan Gylich, who has planned the old town hall in Turku and together with Engel the Åbo svenska teater –theater in Turku.

The main building had a kitchen, a canteen, rooms for patients and a common room for working. The patients slept in own rooms, which were 2 x 1,80 meters big. There was room for 69 patients. The walls of the patient rooms were painted with brown and yellow squares. The colours were thought to calm down the patient, and the geometric figures to cleare their thoughts.

In the middle part’s second floor is a library and more old patient rooms. The patient rooms are today put together to bigger rooms, which are used by the staff of the research institute.

In the so called gate there is a laboratory and flats for researchers. It is the oldest part of the main building, and was built in 1803


Fyyri
Fyyri rakennettiin C. L. Engelin suunnitelman mukaan. Se oli tarkoitettu hospitaalin taloudenhoitajan ja päällysmiehen virka-asunnoiksi ja valmistui vuonna 1827. Nykyään toimii laitoksen työntekijöiden asuntolana. Fyyrin seisoo aiemmin kutsutulla Dårhusbackenilla, eli Houruinhuoneenmäellä. Siinä oli houruinhuone, joka oli nelihuoneinen puutalo, ja joka mainitaan asiakirjassa vuodelta 1689. Sitä aikaisempia mainintoja erillisestä houruinhuoneesta ei ole arkistoista löytynyt. Fyyrin ja sen vieressä olevan jalavan välissä olevaan kiveen on kaiverrettu lyyra, sulkakynä ja nimikirjaimet C J. Arvellaan, että kyseessä on Jöns Castin, joka toimi taloudenhoitajana Seilissä samaan aikaan kun nykyistä kirkkoa rakennettiin, vuonna 1733.


Fyyri.
Fyren
Fyren är bygd år 1827 efter C.L. Engels ritningar. Den fungerade som sysslomannens och förmannens tjänstbostäder. I dagens läge bor där forskningsinstitutets personal. Fyren står på den så kallade Dårhusbacken, där det första dokumenterade (1689) dårhuset stod. Det var ett trähus med fyra rum och tre hänglås utanpå. På backen finns en sten med en lyra, en fjäderpenna och bokstäverna JC inristade. Det anses vara sysslomannen Jöns Casrin, som arbetade på Själö under början av 1700-talet. Han nämns som direktör i kyrkans grundläggnignstavla från år 1733.

Fyyri
Fyyri was built in 1827 after plans by the architect C. L. Engel. It was used as residency for the director and foreman of the hospital. Today staff of the research institute lives in Fyyri. Fyyri stands on the same place as the first documented (1689) madhouse of Seili. It was a wooden house with four rooms and three padlocks outside. On a rock outside Fyyri, is carved a feather pen, a lyre and the letters J C. It is thought to be done by Jöns Castin, who was director of the hospital in the beginning of the 18th century. He is mentioned in the founding board of the church from year 1733. 


Leipomo
Leipomo, bageriet, the bakery.
Leipomon tarkkaa rakennusvuotta ei tiedetä, mutta kyseessä on 1800-lukulainen rakennus. Nykyään Leipomossa on asuintiloja.

Bageriet
Bageriet är byggt under 1800-talet, men ett noggrannare årtal är ovisst. Bygnaden är renoverad till bostäder.

The bakery
The bakery is from the 19th century. People visiting the research institute at courses can stay at the bakery.


Sikala
Seilin hospitaali oli lähes omavarainen, ja saarella pidettiin lampaita, lehmiä ja sikoja. Viljaa viljeltiin Fogdebyn tilan pellolla, sairaalan eteläpuolella. Nykyään Sikalassa tehdään merenlaatuun liittyvää tutkimusta, tällä hetkellä esimerkiksi rakkolevä- ja liejutaskurapututkimusta. Sikala on rakennettu vuonna 1902.

Svinstian
Sikala, svinstian, the piggery.
Själö hospital var så gott som självförsörjande då det kom till mat. Man höll får, kor och grisar, och därtill brukades Fogdeby hemmans marker på sjukhusets södra sida. Nuförtiden används svinstian som havsvattenlaboratorium, där man forskar bland annat i blåstång och lerkrabbor. Svinstian är bygd år 1902.

The piggery
The hospital of Seili was allmost self-sufficient when it came to food. The hospital held pigs, cows and sheep. Crops were cultivated at the farm of Fogdeby, south of the hospital. Today the piggery is used as a sea water laboratory, where research is made i.e. on Focus Vesiculosis and Harris mud crabs.


Pesula
Pesula, tvättstugan, the laundry.
Nykyinen pesula, aivan Sikalan vieressä, on alun perin, vuonna 1896, rakennettu sairaalan saunaksi ja makasiiniksi. 

Tvättstugan
Tvättstugan, som tidigare fungerat som magasin och bastu, är bygd år 1896.

Laundry
The laundry was originally used as a store room and sauna, and is built in 1896.


Aitat
Aitat, skjulen, the storehouses.
Hirsinen aitta on 1800-luvun alkupuolelta. Sen vieressä oleva pitkä liiteri on jonkin verran uudempi, ja sitä on käytetty vaunu- ja puuliiterinä. Nykyään aitassa on lasivarasto ja liiterissä verkkovaja ja muuta merentutkimukseen liittyvän työn tarvikevarastoja.

Skjulen
Det lilla skjulet är bygt i början av 1800-talet, de långa skjulen är något nyare. De bygdes för diverse förvaring, bland annat för vagnar och som trälider.

Storehouses
The storehouses are built in the beginning of the 19th century. The long storehouse was used for keeping wagons and fire wood.


Makasiini, magasinet, the warehouse.
Kivinen makasiini on 1800-luvun alkupuolelta. Nykyään siellä järjestetään ryhmille tilaisuuksia, ruokailuja ja kurssitilaa. Alakerrassa seurustelutilat.

Magasinet i sten bygdes i början av 1800-talet. Nuförtiden ordnar man tillställningar, bespisning och workshoputrymmen för kursdeltagare.

The warehouse made of stone is built in the begining of the 19th century. Today it is used by course attenders for lectures, eating and other happenings.
 

Sairaalan tilan, Fogdebyn, päärakennus
Fogdeby(n) päärakennus/huvudbygnad/main building.
Rakennettiin 1852, korjattu 1981 ja toimii nykyään laitoksen henkilökunnan asuntona. Renkitupa ja maitohuone ovat suunnilleen yhtä vanhat, ja ne on samaan aikaan päärakennuksen kanssa kunnostettu henkilökunnan asunnoiksi.

Fogdeby gårds huvudbygnad bygdes år 1852 och renoverades till institutets personalbostäder år 1981. De röda små husen är ungefär lika gamla och har idag samma funktion. Ursprungligen fungerade de som drängstuga och mjölkhus.

The main building of Fogdeby  was made in 1852 for the director of the hospital. It was rebuilt in 1981 to be flats for staff. The two small red houses are about the same age and have today the same purpose too. One of them was the milk house, and the other the hired man’s house.

Maitohuone, mjölkrummet, milk house.
Renkitupa, drängstugan, hired man's house.


Lähteet:
Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo
Museovirasto
Valtion rakennukset
Saaristomeren tutkimuslaitos
Entinen Seilin sairaala


Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti