torstai 15. elokuuta 2013

Några ord om...

Politisk korrekthet kan ibland ha en aura av att undvika att säga rakt ut vad man menar. Ofta är det marginalgrupper i samhället vars benämningar man omskriver. Förr eller senare vänjer man sig dock oftast med de nya benämningarna, och gamla ord kan kännas… fel. Här är en liten ordlista på plock från arkiv och äldre litteratur om personer som blivit intagna till Själö.

Fattighjon och helgeandspersoner (1600-t):
- rena hufvudsavga
- av åtskilliga fel och bräckligheter besvärade
- eljest wahnföre
- äldre crononens tjenare och andre älendige personer
- wettwillingar
- bårttagen
- döv och dumb
- halt och orörlig
- usling
- vanför

Mentalt sjuka (1600- & 1700- tal):
- fängslad
- dåre
- galning, i hög grad galen
- fåne
- vansinnig
- tok
- rasande
- dårhushjon
- fullkomligt oredig

Epileptiker:
- brottfällig (1600-t)
- fallandesjuk, fallandesot (1700- o. 1800-t)

Utvecklingsstörda (1800-t o. början av 1900-t):
- sinnesslö, slösinthet, oligofreni, dementi
- bildbar/ obildbar
- medfödd fånighet, idioti (iå <6).
- debil (iå >14)
- medfödd barnslighet, imbecill (iå 6 – 14)

Mentalt sjuka (1800-t o. början av 1900-t):
- nervsvag, nervös
- primär förryckthet, monomani
- allmän förryckthet, paranoia totalis
- förföljelsevansinne, monomania persecutionis
- psykopat (enl. Emil Kraepelin, 1883: född förbrytare, samhällsfiende, antisocial)
- ungdomsslösinne, schizofreni¨
- tungsinne, melankoli
- ursinne, mani

Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti