keskiviikko 28. elokuuta 2013

Seilin luonnonsuojelusta

Seili ja sitä ympäröivät saaret ovat Natura-aluetta. Natura-alueiden kasvi- ja lintulajit ovat suojeltuja EU-direktiivillä. Jokainen EU:n jäsenmaa saa itse ilmoittaa mitkä alueet ne ovat valinneet Natura-alueiksi ja listaavat myös alueen harvinaiset ja uhanalaiset lajit. Natura-alueeksi merkitseminen ei vielä rajoita alueella liikkumista ja sen käyttämistä jokamiehen oikeuksien mukaisesti. Seilissä siis saa esimerkiksi poimia marjoja ja sieniä, mutta ei taittaa puiden oksia tai muuten vahingoittaa luontoa. Natura-alueille voidaan kuitenkin säätää muita rajoituksia, kuten Seilin tapauksessa, ettei saarella saa sytyttää avotulta eikä telttailla. Jokaiselle Natura-alueelle tehdään oma hallintaohjelma ja määritellään miten aluetta suojellaan.
Seiliin tuodut lehmät maisemaa hoitamassa.

Seilin saariston Natura-alueella sijaitsevasta yksityisessä omistuksessa olevasta maasta on noin 140 hehtaaria perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Alueita, jotka eivät ole yksityisessä omistuksessa, hoitaa Metsähallitus. Seilissä perinnemaisemaa hoidetaan mies- ja lehmävoimin. Ensi kesänä Kirkkoniemelle saadaan ehkä myös lampaita.

Seilissä esiintyy melko harvinaisia lintulajeja, kuten pikkutikka, harmaapäätikka ja pikkulepinkäinen. Seilissä on myös lehtoja, jotka muuten ovat alueella harvinaisia. Saaren erikoisuus lajien suhteen on kuitenkin peltomaitikka, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sitä esiintyy lähinnä Nauvon saaristossa ja jonkin verran Ahvenanmaalla. Peltomaitikka oli vielä 1700-luvulla yleinen rikkaruoho Pohjoismaissa. Peltomaitikkaa on kutsuttu myös pirunvehnäksi. Se kasvoi usein viljan seassa, ja sitä joutui toisinaan jauhojen sekaan. Kun näistä jauhoista leivottiin, peltomaitikan siemenet värjäsivät leivän sinertäväksi ja antoivat sille karvaan maun.
Seilissä peltomaitikkaa esiintyy melko yleisesti.

Kukka on kuitenkin tullut harvinaisemmaksi kun viljelytavat ovat muuttuneet ja vanhat pellot ja niityt joko kasvaneet umpeen tai otettu muuhun käyttöön. Peltomaitikka on yksivuotinen, eli jos se poimitaan ennen kuin siemenet ovat valmiit, se ei lisäänny. Peltomaitikka on rauhoitettu, eli sitä ei saa poimia ollenkaan.


Lähteet:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=14793&lan=fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096#L1
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_sv.htm
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138438&lan=fi
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/peltomaitikka
http://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/14/peltomaitikka-oli-ennen-pirunvehnaa/
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet

Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti