tiistai 27. elokuuta 2013

Kyrkskeppet

Kyrkskeppet i Själö kyrka är en modell av briggen Agent, som under 1800-talet användes av nagubor som handelsskepp. Agent-modellen är donerad till kyrkan av Föreningsbanken i Finland och dagstidningen Turun Sanomat år 1987. Kyrkan har innan det haft åtminstone ett kyrkskepp, men den har kommit bort ungefär då sjukhuset lades ner år 1962.

Agent-modellen är gjord av ingenjören och nagubon Åke Sandvall, som är känd för att ha tillverkat många modellskepp, både till rederier, andra företag, privatpersoner och kyrkor. Till exempel har Nagu kyrka och Åbo domkyrka kyrkskepp gjorda av Sandvall.
 
Agent i Själö kyrka.
Kyrkskepp kallas också ofta för votivskepp. Ordet är härlett av latinets votum, som betyder försäkran eller löfte. Förutom kyrkskepp, har bland annat kyrkor, slantar och värdeföremål getts som votivgåvor. Med ett votivskepp kunde doneraren t.ex. be om Guds välsignelse och beskydd för en lång och farlig resa eller tackade för att ha överlevt en storm. Kyrkskeppen är dock inte, specillt i protestantiska länder, alltiv votivskepp, utan kan ha blivit skänkta till kyrkan till minne av en person eller enbart som dekoration.

Votivskepp och kyrkskepp är vanliga i alla sådana europeiska regioner, som har haft tradition av skeppsbygge och sjöfart. På kontinenten är de äldsta bevarade votivskeppen från 1500-talet. I Norden är de äldsta, borträknat skeppet i Stockholms storkyrka från år 1590, från början av 1600-talet. T.ex. Hos kyrka i Danmark är från 1605, Hauho kyrka i Tavastland från 1609 och Mariakyrkan i Bergen från 1610. Av de nordiska kyrkskeppen finns det allra flest bevarade i Danmark, där man räknar med att ungefär varannan kyrka har ett skepp.

Förutom att skeppet påminner kust- eller skärgårds församlingen om alla de närstående som är på sjön eller drunknat, är skeppet en viktig symbol inom kristendomen. Där beskrivs församlingen eller de troende sittande i samma båt, som styrs och beskyddas av Kristus. Båten kan också symbolisera resan till himlen.

Eftersom Finland under 1800-talet var ett autonomt storfurstendöme under Ryssland, har Agent ryska flaggan. Finska handelsfartyg tog under Krimkriget (1853 – 1856) en egen flagga för att undvika att franska och engelska örlogsfartyg skulle kapa de finska handelsfartygen. Flaggan hade ett mörkblått, smalt kors på vit botten. Efter kriget fick flaggan i övre hörnet ryska flaggans ränder och nedanför ett ankare.

Källor:

Lisa Svanfeldt-Winter

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti