perjantai 9. elokuuta 2013

Lepra (svenska)

Lepra orsakas av bakterien Mycobacteria leprae, som är släkt med borrelios och tuberkolos, och som norrmannen A. G. Hansen upptäckte år 1873. Lepra kallas också för Hansens sjukdom, och förr brukade man tala om spetälska. Bakterien är stor, och klarar sig inte länge utanför människokroppen. Lepra smittar dåligt, och det finns dokument som beskriver familjer, där en medlem insjuknat i lepra, och ingen annan familjemedlem fått smittan av denna. Sjukdomen påträffas enbart hos människor och hos bältdjuret, som av allt att döma fått smittan från människor. Lepra kan botas med en lång antibiotikakur, men innan antibiotikan uppfanns, var sjukdomen obotlig. Det kan ta upp till tio år från tillfället då en person fått smittan till att han eller hon upptäcker tecken på sjukdomen. Ofta kan smittobäraren vara helt symptomfri. Osäkerheten varifrån smittan kommit, obotligheten och tanken om att orsaken till insjuknandet var Guds straff för en synd, gjorde att folk var mycket rädda för lepra.[1]
File:Leprosy.jpg
Man med lepra. Bild från Wikicommons.
Det finns två grundtyper av lepra: tuberkuloid lepra och lepromatos lepra. Den förra påverkar patientens nerver, vilket stör blodomloppet och kan orsaka känslolöshet i olika kroppsdelar.[2] I äldre dokument beskrivs utseendet på personer med tuberkuloid lepra som konstigt, förlamat eller med att t.ex. kinden hänger.[3] Lepromatos lepra påverkar huden och orsakar knölar, bölder och eksem. Oftast lider patienten av en blandning av dessa två, och det är inte heller ovanligt att han först får symptom av tuberkuloid lepra och först därefter av lepromatos lepra. Då patienten tappar känseln i någon kroppsdel, är det lätt hänt att denne slår sig. Den irriterade huden får lätt sår, vilka i sin tur läks långsammare då blodomloppet inte längre fungerar som förr. Ifall hygienen är bristfällig, uppstår lätt inflammationer, infektioner och till och med gangrän (kallbrand). Detta har gett allmänheten en bild av att lepra fäller kroppsdelar, så som näsa, tår, fingrar och öron. Man dör inte heller i sjukdomen i sig, utan i komplikationer som ofta är kopplade till lepra. Eftersom patienten i vanliga fall redan innan smittan haft nedsatt motståndskraft, levt i bristfällig hygien och kan ha utsatts för andra smittor vid sidan om, är det ovanligt att personen utan vård lever mer än några år med smittan.[4]

I största delen av Europa var lepraepidemin som starkast under medeltiden, medan den i Norden nådde sin topp på 1600-talet. Det första hospitalet för spetälska grundades i Finland på 1300-talet i Åbo. Efter det grundades flera runt om i landet. I Sverige och Danmark grundades de första hospitalen något tidigare. Lepra påträffades oftast i de lägre samhällsklasserna, eftersom dessa, i och med hygienen, de ofta trånga bostäderna och undernärdheten, var mera utsatta för sjukdomar. Efter medeltiden var det mycket ovanligt att personer från de högre samhällsklasserna insjuknade.[5] I Finland påträffades lepra i hela landet, men allra mest och allra längst tid på kusterna. En tid florerade en teori därför om att lepra smittade via fisk.[6]
Minnesmärke för de 663 spetälska som dog på Själö.

Tanken om att lepra var Guds straff för synder kom från att Bibeln berättar om hur Jesus botade en spetälsk. Det rådde också en tanke om att inte enbart sjukdomen, utan också smittbärarens omoral smittade. Ännu under hela 1700-talet talade man på svenska om spetälska, men därefter småningom lepra. Forskare anser, att den spetälska som beskrivs i Bibeln är något sorts allmänbegrepp på olika hudsjukdomar. Också det som i dagens läge menas med lepra antas ha funnits under biblisk tid, men dessa två, dagens lepra och Bibelns spetälska har på grund av flera översättningar blandats.[7] Peter Richards förklarar missförstånden och översättningsfelen som följande:

Den i Bibeln beskrivna spetälskan hette på hebreiska tsara’ ath, vilket på grekiska översattes till lepra. Detta var ett vagt samlingsnamn för olika hudsjukdomar. Grekerna hade också ett namn på en tydligt identifierad sjukdom, som motsvarar det som i dagens läge kallas lepra. Denna sjukdom kallade de elefantiasis, på grund av de deformationer som sjukdomen kan ge ansiktet. Orginalen av de antika grekiska medicinska texterna förstördes, men sparades som arabiska översättningar och kopior. Arabiskan hade redan ett namn som motsvarade ordet elefantiasis, men för en annan sjukdom: das fil. Därför översatte de grekiskans elefantiasis till juzam. När sedan de arabiska texterna översattes till latin, översattes juzam till lepra. Det var alltså då som den religiöst betonade, vaga hudsjukdomen spetälskan, blandades ihop med den noga definierade (”moderna”) lepran. Även i dagens läge finns en sjukdom som kallas elefantiasis. Det är en sjukdom som orsakas av tropiska maskar, och är den samma som araberna kallade för das fil.[8]

Ordet spetälska antas komma från att de första hospitalen var ämnade för att sköta dessa patienter. I största delen av Europa togs den Helige Lasarettus till de spetälskas skyddshelgon, men i Norden var det vanligtvis S:t Göran som man tillkallade. Också Maria Magdalena kunde ses som de spetälskas skyddshelgon, och t.ex. i Viborg kallades hospitalet efter henne.[9]

I Finland minskade antalet fall av lepra under 1700-talet. För Själös del gjordes ett beslut år 1755, att inga fler spetälskan skulle tas till ön. Man höll fast vid beslutet också då lepra gjorde en ny våg i Finland på 1800-talet.[10] Det sista lerpasjukhuset verkade i Orivesi fram till år 1953.[11] Fortfarande finns det dock lepra i världen, bland annat i Indien och Brasilien.

Källor:
Richards, Peter, The Medieval leper and his northern heirs (Cambridge 1977).
Turunen, Sakari, Achté, Kalle, “Seilin hospitaali 1619 – 1962”, s. 4 – 46, Käytännön lääkäri 1/1976.
Vuorinen, Heikki S., Tauti(n)en historia (Tampere 2002).Lisa Svanfeldt-Winter


[1] Heikki S. Vuorinen, Tauti(n)en historia, (Tampere 2002), ss. 153, 155.
[2] Vuorinen, s. 153.
[3] Peter Richards, The Medieval leper and his northern heirs (Cambridge 1977), s. 107 – 111.
[4] Vuorinen, s. 153 – 154.
[5] Vuorinen, s. 158 – 159 ja Richards, s. 95.
[6] Vuorinen, s. 165.
[7] Vuorinen, s. 165.
[8] Richards, s. 9.
[9] Richads, s. 8.
[10] Sakari Turunen, Kalle Achté, ”Seilin hospitaali 1619 – 1962” s. 4 - 46, Käytännön lääkäri 1/76, s. 20 och Vuorinen, s. 166 – 168.
[11] Richards, s. 89.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti